Profesorado

FACULTADE DE QUÍMICA - CURSO 2017/2018


Lavilla Beltrán, María Isela
▰  CATEGORÍA
Profesor Titular de Universidade
▰  DEPARTAMENTO
Química Analítica e Alimentaria
▰  LOCALIZACIÓN
Despacho 13, Planta 2ª, Bloque E
▰  CORREO ELECTRÓNICO
isela@uvigo.es
▰  TELÉFONO
986812291
▰  DOCENCIA NO GRAO EN QUÍMICA
- Laboratorio integrado I
- Química analítica III
▰  HORARIO DE TITORÍAS
Martes, Xoves: 11:00 - 14:00
▰  BREVE CV
▰  PÁXINA WEB