Profesorado

FACULTADE DE QUÍMICA - CURSO 2017/2018


Martínez Piñeiro, Manuel
▰  CATEGORÍA
Profesor Titular de Universidade
▰  DEPARTAMENTO
Física Aplicada
▰  LOCALIZACIÓN
Despacho 26, Planta 2ª, Bloque C
▰  CORREO ELECTRÓNICO
manumar@uvigo.es
▰  TELÉFONO
986813771
▰  DOCENCIA NO GRAO EN QUÍMICA
- Física III
▰  HORARIO DE TITORÍAS
Luns, Mércores, Venres: 11:00 - 13:00
▰  BREVE CV
▰  PÁXINA WEB