Profesorado

FACULTADE DE QUÍMICA - CURSO 2017/2018


Pérez Iglesias, María Teresa
▰  CATEGORÍA
Profesor Titular de Universidade
▰  DEPARTAMENTO
Física Aplicada
▰  LOCALIZACIÓN
Despacho 67, Planta 2ª, Bloque C
▰  CORREO ELECTRÓNICO
tpigles@uvigo.es
▰  TELÉFONO
986812296
▰  DOCENCIA NO GRAO EN QUÍMICA
- Física I
- Física II
▰  HORARIO DE TITORÍAS
Martes, Mércores, Xoves:12:00 - 14:00
▰  BREVE CV
▰  PÁXINA WEB