Profesorado

FACULTADE DE QUÍMICA - CURSO 2017/2018


Silva López, Carlos
▰  CATEGORÍA
Profesor Titular de Universidade
▰  DEPARTAMENTO
Química Orgánica
▰  LOCALIZACIÓN
Despacho 28, Planta 3ª, Bloque E
▰  CORREO ELECTRÓNICO
carlos.silva@uvigo.es
▰  TELÉFONO
986812632
▰  DOCENCIA NO GRAO EN QUÍMICA
- Ferramentas informáticas e de comunicación en química
- Química biolóxica
▰  HORARIO DE TITORÍAS
Luns, Mércores: 15:00 - 18:00
▰  BREVE CV
▰  PÁXINA WEB
http://csilval.webs.uvigo.es/