Profesorado

FACULTADE DE QUÍMICA - CURSO 2017/2018


Tojo Suárez, María Concepción
▰  CATEGORÍA
Profesor Titular de Universidade
▰  DEPARTAMENTO
Química Física
▰  LOCALIZACIÓN
Despacho 7, Planta 2ª, Bloque E
▰  CORREO ELECTRÓNICO
ctojo@uvigo.es
▰  TELÉFONO
986812299
▰  DOCENCIA NO GRAO EN QUÍMICA
- Química I
▰  HORARIO DE TITORÍAS
Luns, Mércores, Venres: 11:30 - 13:30
▰  BREVE CV
▰  PÁXINA WEB