Formulario Avaliación Global

Seguindo a nova normativa de Avaliación da Universidade de Vigo, ábrese un prazo de solicitude de modalidade de avaliación global para as materias do primeiro cuadrimestre do curso 2023-2024, a través do seguinte formulario: formulario solicitude modalidade avaliación global. Este enlace tamén está nos espazos de coordinación de cada curso en Moovi.
O formulario estará dispoñible ata o día 16 de outubro.
Para resolver dúbidas sobre as modalidades de avaliación (continua o global) consultade co profesorado de cada materia. No caso de non facer ninguna solicitude, enténdese que a modalidade é avaliación continua.