Formulario Avaliación Global Segundo Cuadrimestre

Ábrese un prazo de solicitude de modalidade de avaliación global para as materias do segundo cuadrimestre do curso 2023-2024, a través do seguinte formulario: formulario solicitude modalidade avaliación global. Este enlace tamén está nos espazos de coordinación de cada curso en Moovi.
O formulario estará dispoñible ata o día 4 de marzo.
Para resolver dúbidas sobre as modalidades de avaliación (continua o global) consultade co profesorado de cada materia. No caso de non facer ninguna solicitude, enténdese que a modalidade é avaliación continua.