O Plan de Autoprotección é o documento que establece o marco orgánico e funcional dispoñible no Edificio de Ciencias Experimentais (que engloba ás Facultades de Química, Bioloxía e Ciencias do Mar), co obxecto de previr e controlar os riscos sobre as persoas e os bens así como para dar resposta axeitada ás situacións de emerxencia no centro e garantir a integración co sistema público de Protección Civil.

O Plan de Autoprotección aborda a identificación e avaliación de riscos así como as medidas de protección e outras actuacións a adoptar en caso de emerxencia.

Plan de Autoprotección do Edificio de Ciencias Experimentais (2011, revisado xullo 2018)


Documentación

Formularios para a xestión das emerxencias

 

Planos do edificio

Ubicación Planos Instalacións Medios
Servizos xerais
Bloque A
Bloque B
Planos descritivos Instalacións de risco Medios de protección contra incendios
Bloque C Planos descritivos Instalacións de risco Medios de protección contra incendios
Bloque D
Bloque E
(Facultade)
Planos descritivos Instalacións de risco Medios de protección contra incendios
Biblioteca Planos descritivos Instalacións de risco Medios de protección contra incendios

 

Percorridos de evacuación