Inicio

Matrícula en estudos de grao 2021/2022

 
 

Nova normalidade

Volta á actividade presencial

 

Plan de Prevención COVID-19

Plan de Prevención e Control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 2020/2021

 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

Validacións no SUG

Táboas de recoñecementos directos entre as materias de Formación Básica e materias Obrigatorias das titulacións de Grao en Química (UVigo) e as titulacións de Grao en Química da USC e a UDC

 

Grao en Química

Grao en Química

A Química é unha das ciencias máis relevantes. O mundo que coñecemos non sería tal sen a aportación da Química: os materiais de todo tipo (polímeros, plásticos, papel, pinturas, aleacións etc), produtos farmacéuticos, produtos cosméticos, xabóns e deterxentes, pesticidas, abonos, combustibles e disolventes, serían impensables hoxe sen o traballo dos químicos.

Máis información