Inicio

Matrícula 2023/2024

 
 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais «en directo» e Foro do profesorado.
 

Validacións no SUG

Táboas de recoñecementos directos entre as materias de Formación Básica e materias Obrigatorias das titulacións de Grao en Química (UVigo) e as titulacións de Grao en Química da USC e a UDC

 

Benvidos á Facultade de Química

A Química é unha ciencia fundamental para os avances técnicos e tecnolóxicos que contribúen ao desenvolvemento e benestar da sociedade. Así,áreas tan diversas como a síntese de drogas, a produción de novos materiais, o desenvolvemento de métodos de análise máis fiables e económicos, a mellora dos procesos industriais, o tratamento de residuos ou o estudo do cambio climático esixen profesionais con amplos coñecementos de Química.

 

 

Grao en Química

Grado en Química

La Química es una de las ciencias más relevantes. El mundo que conocemos no sería tal sin la aportación de la Química: los materiales de todo tipo (polímeros, plásticos, papel, pinturas, aleacións etc), productos farmacéuticos, productos cosméticos, jabones y detergentes, pesticidas, abonos, combustibles y disolventes, serían impensables hoy sin lo trabajo de los químicos.

Más información