Inicio

Matrícula 2023/2024

 
 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

Validacións no SUG

Táboas de recoñecementos directos entre as materias de Formación Básica e materias Obrigatorias das titulacións de Grao en Química (UVigo) e as titulacións de Grao en Química da USC e a UDC

 

Benvidos á Facultade de Química

A Química é unha ciencia fundamental para os avances técnicos e tecnolóxicos que contribúen ao desenvolvemento e benestar da sociedade. Así,áreas tan diversas como a síntese de drogas, a produción de novos materiais, o desenvolvemento de métodos de análise máis fiables e económicos, a mellora dos procesos industriais, o tratamento de residuos ou o estudo do cambio climático esixen profesionais con amplos coñecementos de Química.

 

 

Grao en Química

Grao en Química

A Química é unha das ciencias máis relevantes. O mundo que coñecemos non sería tal sen a aportación da Química: os materiais de todo tipo (polímeros, plásticos, papel, pinturas, aleacións etc), produtos farmacéuticos, produtos cosméticos, xabóns e deterxentes, pesticidas, abonos, combustibles e disolventes, serían impensables hoxe sen o traballo dos químicos.

Máis información