A Facultade de Química xestiona directamente as licencias institucionais da Universidade de Vigo dos seguintes programas informáticos de utilidade para os membros da Facultade

ChemOffice Professional é un programa integrado de ferramentas que permite aos científicos e investigadores capturar, almacenar, recuperar e compartir datos e información sobre compostos, reaccións, materiais e as súas propiedades. ChemOffice Professional axuda a químicos e biólogos a manter de maneira eficiente un seguimento do seu traballo, visualizar e obter unha comprensión máis profunda dos seus resultados e correlacionar a actividade biolóxica con estruturas químicas.

ChemOffice Professional inclúe as seguintes aplicacións:

 • ChemDraw Professional é utilizado por máis dun millón de científicos de todo o mundo para extraer de forma rápida e efectiva moléculas, reaccións e mecanismos para o seu uso en documentos e cadernos de laboratorio electrónicos. Ademais, agora pode buscar bases de datos como SciFinder directamente en ChemDraw Professional para xerar nomes precisos a partir de estruturas e predicir propiedades e espectros.
 • ChemDraw Cloud permite levar o debuxo dunha estrutura a calquera navegador web. Tamén pode empregarse para colaborar con outros colegas, sen importar onde se atopen.
 • Signals Notebook permítelle documentar, almacenar, recuperar e compartir os seus rexistros experimentais nunha plataforma de colaboración científica moderna baseada na web. Signals Notebook para ChemDraw é a plataforma científica colaborativa do futuro.
 • Mnova ChemDraw Edition carga, procesa e analiza datos 1D NMR e LC / GC / MS directamente no seu escritorio con datos provenientes de todos os distribuidores NMR e moitos provedores de MS.
 • ChemDraw para Excel agrega intelixencia química ás follas de cálculo de Excel, equipando aos químicos coas ferramentas de análises, clasificación e organización de Excel coas ferramentas de debuxo estrutural de ChemDraw. A combinación de Excel co poder de ChemDraw permite aos científicos manipular e enriquecer conxuntos de compostos e datos e explorar relacións entre estrutura e actividade.
 • Chem3D é a forma máis fácil e máis potente de que os químicos vexan os seus compostos en tres dimensións. As ferramentas de visualización de Chem3D facilitan a avaliación da forma e as propiedades para maximizar a actividade ou a especificidade. Chem3D tamén inclúe GAMESS e interfaces con outras ferramentas computacionales, incluíndo Gaussian, MOPAC, Conflex e Autodock.
 • ChemFinder Ultra permite organizar unha base de datos persoal de compostos nun instante. Coa capacidade de buscar e correlacionar estruturas con propiedades e transformar datos en visualizacións fáciles de entender, ChemFinder acelera o proceso de creación de perfís de compostos ideais e facilita o discernimiento das relacións estrutura-actividade.
 • ChemFinder para Office combina as súas estruturas cos seus documentos. Simplemente deixe que ChemFinder for Office explore arquivos e directorios de estruturas químicas e busque documentos por estrutura para situar compostos de interese.
 • ChemScript é unha linguaxe de scripting que expón o poder de procesamento da estrutura química subxacente de ChemOffice aos desarrolladores que desexan manipular estruturas e automatizar procesos.

INSTRUCIÓNS DE DESCARGA E INSTALACIÓN:

Para descargar o programa ChemOffice Professional é necesario dispoñer dunha dirección de correo electrónico usuario@uvigo.es o usuario@alumnos.uvigo.es e seguir as seguintes instrucións de instalación.

 

Mnova é un paquete de programas para o procesamento, visualización e predicción de datos de RMN, LC / GC / MS e espectroscopías electrónica e vibracional. A licenza da Universidade de Vigo permite utilizar as seguintes aplicacións:

 • Mnova NMR é un software para a visualización, procesamento, análise e informe de datos 1D e 2D RMN, deseñado para satisfacer as necesidades específicas dos químicos analíticos ou orgánicos.
 • Mnova MS permite o procesamento e análise de datos LC / GC / MS de forma sinxela.

INSTRUCIÓNS DE DESCARGA E INSTALACIÓN:

A descarga do programa Mnova (a partir da versión 12.0.4) e dalgunhas aplicacións asociadas pode facerse directamente na seguinte ligazón .

O programa Mnova adquiriuse cunha licencia campus que permite ata 150 usuarios simultáneos dentro da rede da Universidade. Os interesados en dispoñer do ficheiro de licenza necesario para que o programa funcione deben enviar un correo electrónico a decanatoquimica@uvigo.es indicando os seguintes datos:

 • Nome e apelidos
 • Sector: PDI / PAS / Estudante
 • Usos de Mnova: Investigación / Docencia

En resposta á solicitude enviarase un correo electrónico co ficheiro de licenza e instrucións para a súa instalación.

NOTA: Para o recoñecemento da licenza, o computador no que se descargue debe estar conectado fisicamente á rede da Universidade de Vigo. Unha vez recoñecida a licenza, o programa pode usarse desconectado da rede.