Composición

Presidenta

 • María de los Ángeles Peña Gallego

Secretaria

 • Emilia García Martínez

Persoal Docente e Investigador (PDI-A)

 • María Generosa Gómez Pacios (Suplente: Álvarez Rodríguez Abreu)
 • Elisa González Romero (Suplente: Benita Pérez Cid)
 • Juan Pablo Hervés Beloso (Suplente: Ricardo Mosquera Castro)
 • Mª Isela Lavilla Beltrán (Suplente: Benita Pérez Cid)
 • Isabel Pastoriza Santos (Suplente: Jorge Pérez Juste)
 • Paulo Pérez Lourido (Suplente: Laura María Valencia Matarranz)

Estudantado

 • Blanca Barros García (Suplente: Martín Durán Abreu)
 • Eva Fernández Posada (Suplente: Carla Aira Rodríguez)
 • Carolina Sant’ Anna Arjones (Suplente: Paula Humada Iglesias)

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

 • Ana Mosquera Nartallo (Suplente: María Belén Caride Iglesias)