Composición

Presidenta

 • María de los Ángeles Peña Gallego

Secretaria

 • Emilia García Martínez

Persoal Docente e Investigador (PDI-A)

 • María Isela Lavilla Beltrán (Suplente: Benita Pérez Cid)
 • Ricardo Antonio Mosquera Castro
 • Paulo Pérez Lourido (Suplente: Laura María Valencia Matarranz)
 • María del Carmen Quinteiro Sandomingo
 • Angel Rodríguez de Lera (Suplente: María del Carmen Terán Moldes)
 • Emilia Tojo Suárez

Estudantado

 • Carla Aira Rodríguez
 • Paula Humada Iglesias
 • Tania Pérez Martínez

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

 • Ana Mosquera Nartalllo (Suplente: María Belén Caride Iglesias)