Curso académico 2023/2024

Titulacións de grao

Grao en Química (G201 – plan novo)

Grao en Química (G200 – plan vello)

 

Titulacións de máster

 

Programas das materias nas titulaciones extinguidas

Licenciatura en Química – Plano de estudos de 1973
Programas das materias entre os cursos 1992/1993 e 2000/2001

Licenciatura en Química – Plano de estudos de 2001
Programas das materias entre os cursos 2001/2002 e 2011/2013
(inclúense tamén as materias do plano de 1973 ata o curso 2004/2005)